Start inloophuis voor vluchtelingen in ‘t Kruispunt

Start inloophuis voor vluchtelingen in ‘t Kruispunt

Geschreven door

Nelleke de Hoog

Datum

2 juni 2017

Op 5 april heeft de werkgroep een informatieavond georganiseerd voor gemeenteleden over de plannen om een inloophuis te gaan opzetten voor vluchtelingen, die zich in Waddinxveen hebben mogen vestigen (de zogenaamde ‘statushouders’).

De opkomst was overweldigend: meer dan 100 personen toonden hun interesse en velen melden zich meteen aan om mee te doen. Anderen wilden even afwachten, maar wilden wel graag op de hoogte gehouden worden over verdere ontwikkelingen.

Er werd een subwerkgroep gevormd om een inloophuis daadwerkelijk te realiseren. Met voortvarendheid heeft zij gezocht naar een locatie. Tot onze grote vreugde kunnen we melden dat deze is gevonden:  De Kruiskerk stelt “ Het Kruispunt”  (voorlopig) ter beschikking! Zeer veel dank daarvoor! 

Het inloophuis zal op 4 juli 2017 van start gaan en zal voorlopig op dinsdagmiddagen zijn geopend van 13.30-16.30 uur. Er is voor gekozen om niet te wachten tot na de zomervakantie, maar juist om in de zomervakantie te starten. Immers, tijdens de vakantie zijn de meeste scholen voor taal-en inburgering gesloten en de vluchtelingen kunnen dan het gevoel hebben, dat ze nergens naar toe kunnen, dat er niemand op hen rekent en dat ze op zichzelf zijn aangewezen. Velen hebben weinig contacten in Waddinxveen.

Met het inloophuis beogen wij een ontmoetingsplek te creëren waar Nederlandse vrijwilligers en vluchtelingen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan (in het Nederlands!). Een plek waar interesse is in elkaar en tijd wordt genomen om een praatje te maken. Dat kan soms best moeilijk zijn door de taalbarrière, maar met aandacht en geduld kom je toch heel ver.

We hebben al een groot aantal vrijwilligers die zich hebben opgegeven om op een of andere manier mee te helpen. Mocht u ook interesse hebben om in de vakantieperiode mee te doen in het inloophuis, dan bent u van harte welkom. Belt u of mailt u dan even met een van de onderstaande contactpersonen van de gemeente:

Corlieneke de Groot
Email: corlieneke@degroothoek.nl

Nelleke de Hoog
tel: 0182 795147
dehoog142@hotmail.com

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889