COVID-19 (Coronavirus) en de gevolgen voor kerkdiensten in maart 2020

COVID-19 (Coronavirus) en de gevolgen voor kerkdiensten in maart 2020

Geschreven door

Scriba (Brouwer)

Rubriek

Eredienst

Datum

13 maart 2020

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM en de overheid (met name rond bijeenkomsten van meer dan 100 personen) nemen we de volgende maatregelen voor de komende tijd.

Zondag 15 maart is er één samenkomst om 08.45 uur waarin ds. Lucas van der Veen zal voorgaan. Voor deze eredienst is wijk 7 van harte uitgenodigd. Er is geen crêche en ook geen bijbelclub. De andere wijken vragen wij om niet naar de kerk te komen, maar op een andere wijze de zondag te vieren. De tweede ochtenddienst en de middagdienst gaan dus niet door. De jeugddienst zal op een andere zondag worden gehouden.

De dienst wordt opgenomen en uitgezonden via de gebruikelijke site: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115. Het zou wel eens druk kunnen zijn. Mocht inloggen om 08.45 uur niet lukken, dan kunt u de dienst op een later tijdstip of andere dag beluisteren of bekijken. Een andere mogelijkheid is om de kerkdienst te volgen op televisie die de Evangelische Omroep op zondag 15 maart uitzendt om 09.20 uur op NPO2. Ook de komende zondagen zendt de EO een kerkdienst uit.

We kunnen ons ook voorstellen dat u in kleine groepjes thuis bij elkaar komt om de kerkdienst te volgen of door te spreken óf juist naar buiten gaat, richting bos of strand. Tegelijk kan het vanwege het coronavirus verstandig zijn om contacten en (grote) groepen te vermijden. Daarin moet ieder een eigen afweging maken.

Mocht u willen bijdragen aan de collecte van 15 maart (bestemd voor de kerk en voor broeder Stefanus) dan kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL98 RABO 0366 8871 14, onder vermelding van ‘Collecte 15 maart’. De diakenen zullen de opbrengst verdelen over de twee doelen.

Huisbezoeken en bijeenkomsten in ’t Kruispunt gaan -zonder tegenbericht- gewoon door. Hetzelfde geldt voor het jeugdweekend van 27-29 maart. De verkiezingen die gepland staan voor zondag 22 maart stellen we uit. We kijken de komende weken of het Heilig Avondmaal van 5 april kan doorgaan of uitgesteld moet worden. Ook de catechisaties en jeugdverenigingen gaan in de komende week gewoon door. Mochten er ontwikkelingen zijn om dat voornemen te herzien dan melden we ons.

Laten we met elkaar degene die geen email hebben en/of alleen zijn in het oog houden. De wijkambtsdragers zullen gemeenteleden die geen email hebben tijdig informeren. Persoonlijk op bezoek gaan is gezien de RIVM-richtlijnen niet verstandig. Een telefoontje of kaartje doet vast goed. De diakenen houden de vinger aan de pols.

We volgen de ontwikkelingen en de richtlijnen van het RIVM en de overheid op de voet en handelen in lijn met deze richtlijnen. We zullen uiterlijk volgende week weer een mail sturen, mede met het oog op zondag 22 maart. Tot eind maart is er in ieder geval een aangepast programma.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Gert Brouwer, scriba@kruiskerk.nl, 06 1863 9013.

Aan het einde van het overleg van het moderamen met leden van het beamteam, de liturgiecommissie, de CBZ en de koster las Lucas met ons Psalm 91: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ’Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik." Daarna hebben we gebeden voor ieder die getroffen is door het coronavirus, en voor wijsheid en kracht voor experts, de overheid en ieder die zorg verleent.

Reacties (1)

  • simon

    08 juni 2020 om 19:15 | #

    zeer interessant artikel. dank u

    Antwoord

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889