Nieuwsbrief West-Afrika Mission Nr. 2 - februari 2016

Nieuwsbrief West-Afrika Mission Nr. 2 - februari 2016

Geschreven door

Webredactie

Rubriek

Ingezonden

Datum

16 februari 2016

2016 is begonnen. In deze nieuwsbrief mogen terugkijken op een jaar waarin veel is gebeurd. Zowel in Nederland als in dat onbekende Benin. We mochten Gods zegen op het werk zien tijdens het werkbezoek. Als kerken mochten we vieren dat GOWA Benin is veranderd in West-Afrika Mission | Verre Naasten. Iedereen bedankt voor de betrokkenheid en steun en wilt u blijven bidden om Gods zegen op het werk in Benin!

Wil je graag meer betrokken zijn bij het Mission werk in Benin en vind je het leuk je kerkleden op de hoogte te houden? Meld je dan aan als contactpersoon Zending & Hulpverlening. Niet alle kerken hebben al een contactpersoon en het is voor ons een belangrijke schakel om mensen op de hoogte te houden. Mail voor meer informatie naar info@westafrikamission.nl.

Alvast een agendapunt voor volgend jaar: op 10 maart is de volgende Algemene Vergadering.

Bubbels voor Benin

Op 12 november is het bestuur van GOWA Benin feestelijk overgedragen aan West-Afrika Mission (WAM). Op deze donkere novemberavond waren er veel belangstellenden naar Hoofddorp gekomen om de overdracht mee te maken en nieuws te horen uit Benin. WAM doet hetzelfde werk als GOWA Benin, maar valt onder een nationaal samenwerkingsverband van de Verre Naasten. Dit biedt schaalvoordelen en maakt samenwerken gemakkelijker. Reden om met de vertegenwoordigers van de kerken te vieren wat er allemaal in Benin gebeurt. Verschillende sprekers belichtten de contacten met de gereformeerde kerk in Benin (ERCB) vanuit hun eigen expertise.

Om de ERCB te kunnen blijven ondersteunen zijn echter geld en vrijwilligers nodig. Met deze woorden gaf de heer Kees Kammeraat uit Gouda aan dat het werk in Benin niet voortgezet kan worden zonder uw betrokkenheid. Een mooie oproep. Wij mogen ons laten gebruiken in Gods Koninkrijk. In Benin is onze hulp concreet nodig. De contacten zijn er. Wij hebben de middelen gekregen om die hulp te geven. En... we mogen zien dat het werk vrucht draagt.

De kerk in Benin voelde als een verweesd kind na het vertrek van de missionarissen in 2013. Woorden van ds. Egbert Brink, onlangs teruggekomen van een reis naar Benin. ‘Hoe moeten we verder?’ Het werk is echter de afgelopen jaren voortvarend opgepakt, zegt ook Wim van Winden, voorzitter van WAM. In de afgelopen jaren is zelfs meer gebeurd dan in al die jaren dat er uitgezondenen aanwezig waren. Enerzijds frustrerend, maar aan de andere kant kost het ook gewoon tijd voor resultaten zichtbaar worden. De ERCB wordt steeds zelfstandiger. WAM zet nu in op ‘teach the teacher’ en verbinding. Verbinding bijvoorbeeld met ds. Mputu uit Congo die regelmatig naar Benin komt om ds. Theophile bij te staan.

Ondersteuning blijft zeker de komende tien jaar nog nodig. Voelt u zich betrokken bij de kleine gereformeerde kerk in Benin? Wilt u uw steentje bijdragen? Elze Toornstra van Verre Naasten vroeg de aanwezigen: Hoe belangrijk vind je het eigenlijk dat anderen God leren kennen? Hoe hoog zou de thermometer uitslaan als je het daarop moest aangeven? Pas als jezelf blijdschap voelt over je geloof, kun je dit ook uitstralen. Dat is waar we mee bezig zijn in Benin. De ERCB bijstaan om een aanstekelijk licht te zijn in hun omgeving, zodat nog veel meer mensen Jezus mogen leren kennen.

Op werkbezoek in Benin

Vertrouwen en opbouwen, dat waren de sleutelwoorden voor de werkreis dit najaar. We troffen een ERCB aan vol plannen voor de toekomst en met een duidelijk beeld van wat er nodig is.

benin-reisbezoek-2015

Er moet in Benin eigenlijk heel basaal gewerkt worden aan de opbouw van kennis en identiteit. Dit bleek uit de gesprekken: “We moeten ons sterk maken voor gereformeerde identiteit. We willen gemeenteleden vanuit de praktijk opleiden tot dominee of ouderling. Als we mensen een taak geven, kunnen we in de praktijk zien hoe ze het doen en hen begeleiden. Dat is beter dan mensen direct naar een instituut sturen. Een opleiding aanbieden blijkt soms verkeerde verwachtingen te scheppen. De mogelijkheid bestaat dat mensen dominee willen worden vanwege de vooruitzichten en het geld. Er is daarom heel veel toerusting en begeleiding nodig zodat aspirant predikanten zich positief kunnen ontwikkelen”.

Uit gesprekken met de leden van de ERCB blijkt dat ze het erg belangrijk vinden het evangelie uit te dragen. Ze zetten zich hier enorm voor in. De ERCB is erg blij met het landbouwterrein wat ze gekocht hebben. Hiermee kunnen ze steeds meer zelf inkomsten gaan genereren. Ze hebben het vertrouwen dat ze langzamerhand steeds meer op eigen benen kunnen staan. Wel geven ze duidelijk aan dat ze het echt nog niet allemaal alleen kunnen. Daarom blijven we vanuit Nederland ondersteunen. Zo kan de ERCB met gerichte vragen en voorstellen komen waar ondersteuning nodig is.

Hittegolf in Benin houdt aan

In het kader van “leer Benin beter kennen” volgt nu het weer voor morgen: We beginnen de ochtend aan de kust met 9 graden. In de loop van de middag loopt de temperatuur op tot 12 graden. ’s Nachts koelt het af tot 8 graden. Verder landinwaarts daalt de temperatuur tot 6 graden. Bij dit alles een krachtige wind. Tot zover een Nederlands december weerbericht, we schakelen over naar Benin:

We beginnen de ochtend aan de kust met 25 graden, in de loop van de middag loopt de temperatuur op tot 33 graden. In de nacht koelt het af tot 27 graden. Verder landinwaarts koelt het af tot 22 graden. Bij dit alles een zwakke wind. De luchtvochtigheid komt niet beneden de 90%. In de komende week wordt er geen neerslag verwacht. De hittegolf zal naar verwachting aanhouden tot mei 2016.

Terug naar Nederland, voorpagina nieuws in 2007: Als er 90% kans is op een hittegolf zal Nederland voortaan worden gewaarschuwd. Het RIVM heeft hiervoor samen met het KNMI een systeem opgezet. Ter verduidelijking: 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 33 graden heet bij ons een hittegolf.

De meest recente hittegolf in Nederland was in juni 2015 en duurde maar liefst 6 dagen. We weten dus uit ervaring dat deze hoge temperaturen iets met het menselijk lichaam doen, laat staan als deze 6 maanden duurt. In Benin is dit normaal, is het gek dat het werktempo daar iets anders is dan bij ons?

Gebedspunten

Het aangekochte landbouwterrein heeft nog weinig opgebracht. Bid voor een goede oogst. Het El Nino effect is in Benin merkbaar. Er is weinig regen gevallen. De komende jaren is het vermoedelijk extra droog terwijl over een paar jaar juist veel regen verwacht wordt.

De ERCB organiseert een bijeenkomst voor alle kerkleden om gezamenlijk God te dienen en Zijn woord te bestuderen. Bid dat het een vruchtbare bijeenkomst mag zijn waar gemeenteleden worden gesterkt in het geloof en het kerkelijk leven verder uitgebouwd mag worden.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889