Pasen 2021, kerkdienst van 09.30 uur op 4 april

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

3 april 2021

Voorganger: ds Lucas van der Veen. Thema: Rusten. 

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube.

Voor de dienst: GK2006 95: Daar juicht een toon
Ontmoeten
Votum en groet
GK 209:1,2 ‘U zij de glorie’
 
Luisteren
Gebed
Aftelkalender-moment 
Opwekkingsliederen voor kinderen 232 ‘Wij vieren feest’ 
Johannes 20,1-23
LB 103e ‘Bless the Lord, my soul’
Verkondiging over Johannes 20,19b
Opwekking 575 'Jezus alleen'
 
Dopen
Onderwijs bij de doop
HH 502 ‘Doop’ – Sela
Geloofsbelijdenis
HH 428 ‘Jezus is de goede herder’ – Elly en Rikkert
Gebed
Vragen
Doopbediening aan Lucas Daniël (Luca) Bijl
HH 61 ‘De Here zegent jou’ 
Oproep aan de gemeente
Dankgebed
 
Danken
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven voor TUK en de Herberg
 
Gaan
De weg van de liefde
LB 622:1,4 ‘Nu triomfeert de zoon van God’
Zegen
LB 622:6 ‘Aan God de Vader in zijn troon’
Na de dienst: LB 641 Jezus leeft en ik met Hem

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889