Kerkdienst zondag 27 september 16.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

27 september 2020

Voorganger: ds. A. Jansen. De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 of de youtube link.

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Zingen             Psalm 24: 5, 3 De aarde is, met al wat leeft

Gebed - Onze Vader

Schriftlezing:   Lucas 1:46-55; Zondag 14

Zingen:            Gezang 139: 1,2 Liedboek Komt verwondert u hier, mensen

Verkondiging - Genadiglijk datof maagdelijk hoe?

Zingen:            Psalm 139: 6, 7 Heer, u doorgrondt

Dienst van de gebeden, dankzegging en lofprijzing

Dankgebed

inzameling van de gaven.

zingen             Geloofsbelijdenis** (melodie “Hoor de eng’len zingen d’eer”)

Wegzending en zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889