Kerkdienst zondag 13 september 2020 - 09.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

12 september 2020

Voorganger: ds. Chris van Zwol. Thema: ‘Ik Gun je Meer wij dan mIj’

Te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 of youtube

Stil gebed

Votum en zegengroet

Zingen: Psalm 122:1-3 ‘Ik was verheugd toen men mij zei’

De wet

Zingen: GK 2006) gezang 103:5, 7,8 en 9 ‘Laat U mijn hart een tempel zijn’

Gebed om de opening van het Woord

Lezen: Efeziërs 4:1-15

Verkondiging van het Woord

Zingen: Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen’

Dank- en voorbede – we bidden aansluitend samen het onze Vader

Collecte

Zingen: Sela – Breng ons samen

Zegen

Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
Zingen: NLB381: 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: NLB381: 4 en 5 ‘Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,’
Opwekking en viering van het Heilig Avondmaal
Dankzegging
Zingen: NLB381:6 ‘U wil ik danken grote levensvorst’
Wegzending

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889