Kerkdienst van zondag 18 oktober 16.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

18 oktober 2020

Voorganger: ds. Ed Buitendijk. Thema: Littekens op doorboorde handen.

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 of youtube.

Votum en groet

 Zingen GK 2006 Gezang 122: 1 en 2 en 4 – Kom uit de hemel tot ons neer

Gebed

Lezen Lucas 24: 28 t/m 40, Johannes 20: 24-27 en Openbaring 5: 1-8

Zingen GK 2017 Gezang 218 - Lof aan Gods Zoon die als het Lam

Tekst Lucas 24 : 39a

Preek

Antwoordlied: Opwekking 705 – Toon mijn liefde

Gebed – We bidden samen het “onze Vader”

Collecte

Als geloofsbelijdenis GK Gezang 185 – Heer wij loven en aanbidden U

Zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889