Kerkdienst van 26 februari 2023 om 8.45 en 10.30 u

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

23 februari 2023

Voorganger: ds. Lucas van der Veen.

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen in de Kruiskerk, Passage 11 in Waddinxveen. U kunt de dienst ook volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube.

Ontmoeten

Votum en groet

Psalm 57:5,6 (DNP) ‘Ik ben gerust: God biedt mij veiligheid’ 

De weg van het nieuwe leven: 1 Johannes 3,11.16-24

LB 834:1,2,3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!’

Luisteren

Gebed

Mattëus 6,1-18

Psalm 146:3,5,7 ‘Zalig hij die in dit leven’

Kindmoment

HH 705:1,2,3 ‘Kinderen van de Vader’

Verkondiging over Mattëus 6,1 ‘Doe wat God van je vraagt alleen voor God’

LB 1006 ‘Onze Vader in de hemel’

Danken

Mededelingen ouderling van dienst

Luisterlied bij 1 jaar oorlog in Oekraïne: Opwekking 829 ‘Wij zoeken U’ https://www.youtube.com/watch?v=R8bPmZuc-B4

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Gaan

HH 472 ‘Ga nu heen in vrede’

Zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889