Kerkdienst van 25 april om 09.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

24 april 2021

Voorganger: ds. Lucas van der Veen. Thema: God doet altijd wat hij belooft.

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube.

Na de dienst kunt u virtueel koffiedrinken: https://www.wonder.me/r?id=e6b553ac-2ea7-46ea-8767-ae190dc15327

Ontmoeten

Votum en vredegroet

Zingen: GK 42a 'Als een hert' 

Luisteren

Gebed

Kindermoment

Hemelhoog 337/Opwekking voor kids 139  'Hij alleen'

Genesis 17

Psalm 22:6,7 (De Nieuwe Psalmberijming) ‘U antwoordt mij in mijn vertwijfeling’

Verkondiging over Genesis 17,7 ‘God doet altijd wat Hij belooft’

LB 885:1,2 ‘Groot is uw trouw, o Heer’

Dopen Donna Elizabeth Peters en Per Joah Verweij

Onderwijs

Hemelhoog 502 ‘Doop’ - Sela

Vragen aan de ouders

Doopgebed

Bediening van de doop

Psalm 105:5 ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken’

Aanbieden doopgeschenken met als dooptekst Genesis 17,7

Opwekking aan de gemeente

Dankgebed

 Danken

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Gaan

Zingen: Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’

Zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889