Kerkdienst van 18 juli 2021 om 16.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

18 juli 2021

Voorganger: ds. Pieter Boom. Thema: Bemoedigingen op de weg.

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube.

Votum en groet

Intochtslied: Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg

Gebed

Schriftlezingen: Handelingen 27:9-12, 27:39-28:15

Zingen: Psalm 25:2,7 GK Heer, wijs mij toch zelf de wegen

Verkondiging: Bemoedigingen op de weg

Zingen: NLB 512:1,2,3,6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Dankgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

Gezongen Geloofsbelijdenis: GK 177:1,2,3,4 Heer, U bent mijn leven

Zegen (gesproken Amen)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889