Kerkdienst van 16 januari 2022 om 09.30 u

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

15 januari 2022

Voorganger: ds. Lucas van der Veen. Thema: Goede gewoonte 8 ‘De rustdag houden’

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube.

Ontmoeten

Votum en groet – gesproken

Psalm 62:3 ‘Wees stil, mijn ziel, keer u tot God’ + LB 62a ‘Mon âme se repose’

Luisteren

Gebed

Voor de kinderen

Exodus 16,4-5.13b-30

Psalm 36:2 ‘Uw goedheid, HEER, is hemelhoog’

Verkondiging over Exodus 16,22-30

LB 23b:1,4,5 ‘De Heer is mijn herder!’

 Danken

De weg van het nieuwe leven: Mattëus 6,25-34

Psalm 84:2,4 (DNP) ‘Gelukkig wie gesterkt in U’

Dankzegging en voorbeden

Inzameling van de gaven

 Gaan

Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 523 ‘Ik geloof in God de Vader’ (zie onder)

Zegen

Ik geloof in God de Vader (Melodie; Wat de toekomst brenge moge)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889