Kerkdienst van 13 juni 16.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

13 juni 2021

Voorgangers: ds. Egbert Brink en ds. Lucas van der Veen. Thema: bekering

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube.

Votum en zegengroet

Opwekking 350/GK 168 'Vader, vol van vrees en schaamte'

Gebed

Menti:

  1. Bekeert God mensen of bekeren mensen zich tot God? [Keuze uit 2]
  2. Ik kan de dag in mijn leven aanwijzen dat ik bekeerd ben. [Ja/nee, toelichting]
  3. Ik moet in elke dag een bekeringsmoment kunnen aanwijzen [Ja/nee toelichting]

Heidelbergse Catechismus zondag 33 v/a 88 t/m 91

Psalm 19:5,6 ‘Het woord van uw vermaan'

Overdenking over Jeremia 31,18b HSV (lezing vers 18 tot 22) door Egbert

Overdenking over Efeziërs 4,21b-24 NBV door Lucas

LB 841:3,4 'En wie zijn ziel niet prijsgeeft'

 Gelegenheid tot reageren [Menti/zaalmicrofoon]

Geloofsbelijdenis van Nicea

GK06 170:1,3 'Vaste rots van mijn behoud'

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

LvK 435:1,4,5 ‘O verbreker aller banden’

Zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889