Kerkdienst 25 april 16.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

25 april 2021

Voorganger: ds. Jasper Klapwijk uit Den Haag. Thema: missionair werk in Den Haag. 

U kunt meedoen via de bijgaande Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM1YjlmNzItYjM0YS00NTQ4LTgyZTktYmQzODgzYTg3NWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295b99e0f-81f9-468e-9f5a-09a5ba72fe83%22%2c%22Oid%22%3a%2213a1b9ed-4cbb-4742-96c7-402f5604a623%22%7d  

U kunt de samenkomst volgen (maar niet actief meedoen) via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 of youtube.

Votum en groet
Zingen: NLB 146c: 1 en 3 Alles wat adem heeft
Gebed  
Lezen Genesis 11: 1-9
Zingen: Psalm 2: 1-2 (NPB, tekst zie hieronder)
Korte meditatie over ‘de stad’
Kijken filmpje : God of this city
Info Missionair Platform en den Haag
Vragen stellen en beantwoorden
Zingen: GK2017 175b Ik geloof in God de vader
Gebed
                - gebedsvlog kijken/luisteren
                - vervolg gebed
Collecten
Zingen  GK2006 Gez 73: 1, 2 en 5  Ik zag de hemel nieuw
Zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889