Kerkdienst 18 juli 2021 om 09.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

17 juli 2021

Voorganger: ds. Lucas van der Veen. De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube

Ontmoeten

Votum en groet

Kyrie: Opwekking 624 ‘Wees genadig’

Gloria: Psalm 98 DNP ‘Zing voor de HEER om Hem te eren’

 

Luisteren

Gebed

Aandacht voor de kinderen (Lucas)

GK 239 ‘‘k Stel mijn vertrouwen’ (canon?)

Genesis 22,1-19

Hebreeën 11,17-19

Psalm 16:3,5 ‘Getrouwe Heer, Gij zijt mijn enig goed’

Verkondiging over Genesis 22,12

Hemelhoog 301 ‘Hier ben ik, Heer’ – Sela

Danken

De weg van het leven: Jakobus 2,14-26

LB 1006 ‘Onze Vader in de hemel’

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

 

Gaan

Psalm 103:1,5 ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren’

Zegen

 

Vieren (buiten de uitzending)

Instellingswoorden

Gebed

Tijdens de viering LB 393 ‘Als ik in deze stille tijd’

Dankzegging

LB 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889