Kerkdienst van 23 juni 2024 om 8.45 en 10.30 u

20 juni 2024
Voorganger: ds. Arco Haak, predikant in Monster. U en jij bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen in de Kruiskerk, Passage 11 in Waddinxveen. U kunt de dienst ...

 • Basisschool Kleurrijk
 • NGK
 • Opkijken
 • Care for Family
 • Weet wat je gelooft
 • West-Afrika Mission
 • Creatief kinderwerk
 • Open Poort Boskoop
 • HIP Waddinxveen
 • Beleef mee
 • Kerst=Feest
 • Meer in Waddinxveen
 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

 • NGK

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • vrijdag 21 juni 2024 - Galaten 5:5

  Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.

  Galaten 5:5

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889