Kerkdiensten

zo 29 januari 2023
zo 5 februari 2023
08:45
10:30
16:30

kinderdienst

zo 12 februari 2023
08:45

Heilig Avondmaal

10:30

Heilig Avondmaal

16:30

Heilig Avondmaal


Kerkdienst van 29 januari 2023 om 8.45 en 10.30 u

26 januari 2023
Voorganger: ds. Lucas van der Veen. Thema: 1 Korintiërs 1:9. U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen in de Kruiskerk, Passage 11 in Waddinxveen. U kunt ...

 • Kerst=Feest
 • Care for Family
 • Weet wat je gelooft
 • Basisschool Kleurrijk
 • Opkijken
 • GKV
 • HIP Waddinxveen
 • Meer in Waddinxveen
 • Beleef mee
 • Creatief kinderwerk
 • Open Poort Boskoop
 • West-Afrika Mission
 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

 • GKV

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

  Lees meer

 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • zaterdag 28 januari 2023 - Jesaja 40:10-11

  Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

  Jesaja 40:10-11

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889