Kerkdiensten

zo 4 juni 2023
15:30

belijdenisdienst in de KRUISKERK

zo 11 juni 2023
08:45

Heilig Avondmaal

10:30

Heilig Avondmaal

16:30

Heilig Avondmaal

zo 18 juni 2023

Kerkdienst van 28 mei 2023 om 16.30 u

28 mei 2023
Voorganger: ds. Beppie Wessels, predikant in Den Haag (Havenkerk). Thema: Jezus laat zichzelf zien vanuit de hemel. U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen in ...

 • Meer in Waddinxveen
 • HIP Waddinxveen
 • Care for Family
 • West-Afrika Mission
 • Beleef mee
 • NGK
 • Creatief kinderwerk
 • Kerst=Feest
 • Open Poort Boskoop
 • Weet wat je gelooft
 • Opkijken
 • Basisschool Kleurrijk
 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • NGK

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • zondag 28 mei 2023 - Handelingen 2:1-4

  Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

  Handelingen 2:1-4

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889