Kerkdiensten

zo 1 oktober 2023
zo 8 oktober 2023
zo 15 oktober 2023
08:45

Heilig Avondmaal

10:30

Heilig Avondmaal

16:30

Heilig Avondmaal


Kerkdienst van 1 oktober 2023 om 8.45 en 10.30 u

28 september 2023
Voorganger: ds. Lucas van der Veen. Thema: herfst in je geloof. U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen in de Kruiskerk, Passage 11 in Waddinxveen. U ...

 • Open Poort Boskoop
 • HIP Waddinxveen
 • West-Afrika Mission
 • Meer in Waddinxveen
 • Kerst=Feest
 • Weet wat je gelooft
 • Beleef mee
 • Basisschool Kleurrijk
 • NGK
 • Care for Family
 • Creatief kinderwerk
 • Opkijken
 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

 • NGK

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • vrijdag 29 september 2023 - Jesaja 12:1-4

  Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.

  Jesaja 12:1-4

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889