Kerkdiensten

zo 21 augustus 2022
do 25 augustus 2022
14:00

Oude Kerk, Kerkgang 3, Nieuwerkerk aan den IJssel

zo 28 augustus 2022
08:45

Heilig Avondmaal

startzondag

10:30

Heilig Avondmaal

startzondag

16:30

Heilig Avondmaal

startzondag

zo 4 september 2022

Avondgebed 16 augustus 2022 om 19.30 u

16 augustus 2022
Elke dinsdag van 19.30 tot 20.00 uur vindt er een Avondgebed plaats in de Kruiskerk.  Na de opening wordt tijdens een Taizélied de kaars ontstoken. Er is een ...

 • HIP Waddinxveen
 • Basisschool Kleurrijk
 • Weet wat je gelooft
 • Creatief kinderwerk
 • GKV
 • Meer in Waddinxveen
 • Open Poort Boskoop
 • Kerst=Feest
 • West-Afrika Mission
 • Opkijken
 • Beleef mee
 • Care for Family
 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • GKV

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

  Lees meer

 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • donderdag 18 augustus 2022 - Efeziers 2:19-21

  Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer.

  Efeziers 2:19-21

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889